ქიმიაშიი დამეხმარეთ რაა

ქიმიაშიი დამეხმარეთ რაა

კითხვა N999146 1 პასუხი მოკლედ მოცემული რომ : 2 მოლი ამიაკი ( HN3 ) შეიცავს: ...... აზოტის ატომს. დაა როგოორ უნდა გამოთვალო რაა პრინციპიი რო მითხრაათ ზოგადაად თუუ გვაქვს მოცემული მოლების რაოდენობა და ნივთიერების ფორმულა ატომების რიცხვი მასში??