ახალი ვარ იმედია დამეხმარებით!

ახალი ვარ იმედია დამეხმარებით!

კითხვა N999151 1 პასუხი 1)რა კითხვებს პასუხობს თანამედროვე გეოგრაფია? 2)რა დარგებისგან შედგება თანამედროვე გეოგრაფიული მეცნიერებათა სიტემა? 3)რის საშუალებას იძლევა გეოინფორმაციული სისტემა? 4)რომელ საკითხების შესწავლაში აქვს დიდი მნიშვნელობა გეოგრაფიას?