ფიზიკა ვინც იციტ დამეხმარეთ!!!!

ფიზიკა ვინც იციტ დამეხმარეთ!!!!

კითხვა N999222 0 პასუხი 1)რა სიმაღლიდან ვარდებასხეული,თუ მისი მასაა 20გ და სიმძიმის ძალის მუშაობა 0.4ჯ? 2)გამოთვალე სიმძიმის ძალის მუშაობა თანამგზავრის დედამიწის გარშEმო ორბიტაზე მუშაობისას? 3)რა სიმაღლეზე ასწიეს თანაბარი მოძრაობით 2კგ მასის ტვირთი,თუ შესრულებული მუშაობაა 400ჯ. 4)წყლის ტუმბოში წყალუ დგუშზე 1200კპა წნევით მოქმედებს.დგუშის ფართობი 400სმ კუბი-ია.რა მუშაობა შესრულდება დგუშის 50სმ-ზე გააადგილებისას?