კიმერიელებისა და სკვითების შემოსევები

კიმერიელებისა და სკვითების შემოსევები

კითხვა N999234 2 პასუხი რა შედეგი მოუტანა კოლხეთს კიმერიელების შემოსევამ