თქვენი აზრი მაინტერესებს

თქვენი აზრი მაინტერესებს

კითხვა N999257 4 პასუხი რატომ თმობთ თქვენი უფლებების ნაწილს სახელმწიფოს სასარგებლოთ?