ქიმიის დავალებაა გთხოვთ დამეხმარეთ დღისთვის მჭირდება

ქიმიის დავალებაა გთხოვთ დამეხმარეთ დღისთვის მჭირდება

კითხვა N999276 2 პასუხი წერილობით ჩამოაყალიბეთ წინადადება რომლითაც აღწერთ შაქარის შედგენილობას გთხოვთ რა დამეხმარეთ დღეისთის მჭირდება