დამეხმარეთ რა ქიმიაში ჩსვით გამოტოვებულ ადგილას სიტყვები მაეტივი ნივთუერება და ქიმიური ელემენტი

დამეხმარეთ რა ქიმიაში ჩსვით გამოტოვებულ ადგილას სიტყვები მაეტივი ნივთუერება და ქიმიური ელემენტი

კითხვა N999310 1 პასუხი ჟანგბადი --------- ჭყალში მცირედ იხსნება ჟნგბადი-------- შედის წყლისა და ქვიშის შედგენილობაში თევზებს უჭირთ არსებობა ანადუღარ წყალში რადგან მასში არ არის გახნილი ჟანგბადი 2) თერმომეტრი გატყდა და ვერცხლისწყალი ----------- დაიღვრა იატაკზე ვერცხლისწყალის------------ ნაერთი და ვერცხლისწყალის------------- ორთქლი მომწამლავია 3) საკვებში კალციუმიის და ფთორის ნაკლებობამ შეიძლება გამოიწვიოს მედიკამენყის შემადგენლობაში შედის რკინა ------------------