მგზავრის ცერილები 1 2 3 თავის პეროფრაზი არავის გაქვთ?

მგზავრის ცერილები 1 2 3 თავის პეროფრაზი არავის გაქვთ?

კითხვა N999330 0 პასუხი მაგრად მჭირდება