რომელია სწორი: i have not. i do not have?

რომელია სწორი: i have not. i do not have?

კითხვა N999340 2 პასუხი i have not. i do not have?