მაზერი...............

მაზერი...............

კითხვა N999372 1 პასუხი მაზერი გაფუჭდა და კეთდება თუ სხვა უნდა ვიყიდო?