რას ნიშნავს სიტყვა დვიჟნია???

რას ნიშნავს სიტყვა დვიჟნია???

კითხვა N999373 1 პასუხი რას ნიშნავს სიტყვა დფიჟენია???