!!!ორი ლექსი შემადარებინეთ რა!!!

!!!ორი ლექსი შემადარებინეთ რა!!!

კითხვა N999390 2 პასუხი ვისაც შეუძლიათ ფიქრნი მტკვრის პირას დაშეგონება შეადაროს თემის სახით?