მიშველეთთთ ვახტანგ 6 ის “შეგონება”-ს პერიფრაზი მჭირდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

მიშველეთთთ ვახტანგ 6 ის “შეგონება”-ს პერიფრაზი მჭირდება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში

კითხვა N999414 0 პასუხი ვახტანგ 6 ის “შეგონება”-ს პერიფრაზი მჭირდება