დამეხმარეთ რაა :((

დამეხმარეთ რაა :((

კითხვა N999447 1 პასუხი დააკვირდი გენოტიპებს და განმარტე როგორ ხდება რომ ერთნაირი ფენოტიპის მქონე ორგანიზმევს აქვთ განსხვავებული გენოტიპი ? ა) AA ბ)Aa