არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს,

არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს,

კითხვა N999449 4 პასუხი ესე დამაწერინეთ გთხოვთ