ფიკრი მტკვრის პირას

ფიკრი მტკვრის პირას

კითხვა N999452 0 პასუხი იმსჯელეთ ლექსის საზრისზე იმსჯელეთ ადამიანისა დაბუნების მიმართებაზე როგორ ესმის ბარათაშვილს ადამიანის მოვალეობა მხატვრული ხერხი და მთავარი სათქმელი