ეს საიტი მოკვდა ეს საიტი _ ?

ეს საიტი მოკვდა ეს საიტი _ ?

კითხვა N999456 0 პასუხი მოკვდა ეს საიტი _ ? მოკვდა ეს საიტი _ ? მოკვდა ეს საიტი _ ?