დაამეეხმაარეეთ რაააა

დაამეეხმაარეეთ რაააა

კითხვა N999466 0 პასუხი ,,ცდა ბედის მონახევრეა" ,,სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილი სახელოვანი" ,,კვიცი გვარზე წავაო" ,,ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი მოიგონებსა" ერთ–ერთზე უნდა დავწეროო თხზულება დაადამეეხმარეთ რააა