აბა ფიზიკაააა!!!!!!....(pleeeease help me)

აბა ფიზიკაააა!!!!!!....(pleeeease help me)

კითხვა N999485 0 პასუხი 2 გადაბმულ ერთნაირ ციგას მიასრიალებენ ჰორიზონტისადმი 45 გრადუსიანი კუთხით მიმართული 120 ნ ძალის მოქმედებით. იპოვეთ თოკის დაჭიმულობის ძალა ციგებს შორის, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,05.