გთხოვთ მიპასუხოთ

გთხოვთ მიპასუხოთ

კითხვა N999524 0 პასუხი სად შეიძლება გამოჩნდეს ინფორმაცია გაკეთებული აბორტის შესახებ?