დამეხმარეთ რა

დამეხმარეთ რა

კითხვა N999525 0 პასუხი 52 სმ სიგრძის ბერკეტი გაწონასწორებულია მის ბოლოებზე დაკიდებული 4 კგ და 2,5კგ მასის სხეულები.ვიპოვოთ მისი მხარეები:d1 და d2??????????????????