ესეც გეოგრაფიააა

ესეც გეოგრაფიააა

კითხვა N999529 0 პასუხი რით აიხსნება სამრეწველო საწარმოების გატანის ტენდენცია განვითარებული ქვეყნებიდან განვითარებად ქვეყნებში