ფიზიკა: გთხოოოოვთ

ფიზიკა: გთხოოოოვთ

კითხვა N999543 0 პასუხი 1) რა დანიშნულება აქვთ გამტარებს? 2)რას ეწოდება დიელექტრიკული შეხწევადობა? 3)როგორ ხდება სხეულთა დაელექტრიკება გავლენით? 4) რა არის კონვენსანტორი? 5)სად გამოიყენება ცვლადი ტევადობის კონდენსატორები?