„ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცვნია ღმერთადა!“

„ლამაზად შვილის გამზრდელი დედა მიცვნია ღმერთადა!“

კითხვა N999579 0 პასუხი გთხოვთ დამაწერინეთ თემა მადლობა წინასწარ.