arvici ra mchirs

arvici ra mchirs

კითხვა N999592 3 პასუხი sisulelea aq dawera magram...ra vqna?ar var ashkarad kargad,axalgazrda var,bevri rame jer win maqvs da me ar var kargad..ragac xdeba vici ,axalhazrda ratom unda iyos avad?axalgazrda codoa xo? xo unda ixaros ? da mere ? yvirili ginda da mgasac azri ro ar aq.ra gavaketo? sxva axalgazrdebs ro giyurebt quchashi icinit,megobrebtan ertobit da me imis fiqrahi var eqini ras metyvis..amxela adamiani xmit vgrialeb roca marto var ,game tirilit vidzineb icit rato? sicocxle da janmrteloba minda,meti qraferi..fuf