ასტრონომიული კითხვები;

ასტრონომიული კითხვები;

კითხვა N999610 1 პასუხი 1. რა საერთო ფიზიკასა და ასტრონმიის შორის? 2. დაასახელეთ ასტრონომიულ კლევაში ფიზიკის კანონთა გამოვლენის მაგალითები 3. რით არის გამოწვეული ვარსკვლავთა შეფერილობა ? 4. რომელი ნივტიერებები ჭარბობს თეთრ,ყვითელ და მოცისფრო ვარსკვლავში? 5.რატომ ვერ ვგრდზნობთ დედამიწის ბრუნვას? 6.დედამიწის წარმოშობის შესახებ ჰიპოთეზები 7.ატმოსფეროს პენები 8.მთვარის ფაზები 9.მზის და მთვარის დაბნელება, რა შემთხვევაში ხდება ?