თავდაცვის აკადემია

თავდაცვის აკადემია

კითხვა N999628 1 პასუხი ხალხობავ, ძნელია თავდაცვის აკადემიაში ფიზიკური ტესტის გავლა?