გთხოვთ აუცილებლად მჭირდებაა

გთხოვთ აუცილებლად მჭირდებაა

კითხვა N999711 2 პასუხი ხომ ვერ მეტყვით სადაური სიტყვაა ეტრატი(პერგამენტი) და რას ნიშნავს ის???