ფიზიკოსებოო...

ფიზიკოსებოო...

კითხვა N999712 1 პასუხი 3 ამოცანა მაქვს ამოსახსნელი და დამეხმარეთ რაა... N 1 250 კგ მასის ტვირთი აიტანეს 20 მ სიმაღლეზე. რა მუშაობა შეასრულა ბაგირის დაჭიმულობის ძალამ? N 2 რა მუშაობა უნდა შესრულდეს რომ 20 კგ მასის სხეულის სიჩქარე გაიზარდოს 15-25 მ/წმ-მდე?? N 3 15 მ სიმაღლიდან სხეული გაისროლეს 10 მ/წმ სიჩქარით რა სიჩქარით დაეცემა იგი დედამიწაზე??