დამეხმარეთ გ

დამეხმარეთ გ

კითხვა N999720 0 პასუხი არ გათეთრების ყორანი რაც უნდა ხეხო ქვიშითა პირობითია წინადადებაა მჭირდება აქიდან გამომდინარე აუცილებლად ჭესმარიტი წინადადება