დახმარება მჭირდება გთხოვთ არ დაიზაროდ

დახმარება მჭირდება გთხოვთ არ დაიზაროდ

კითხვა N999728 0 პასუხი gamarjob chem megobars unda daxmareba da tu ar dagezareba gtxov am nomerze 557421413 gagzavne zustad ase : giorgis uyvarxar da sheurigdi