დამეხმარეთ რაა <3

დამეხმარეთ რაა <3

კითხვა N999737 2 პასუხი სიჩქარის გამოსათვლელი ფორმულაა?