სიტყვის ანმარტება

სიტყვის ანმარტება

კითხვა N999747 1 პასუხი როგორ განიმარტება სამაზვანეცები?