შემოიხედეთ რაა

შემოიხედეთ რაა

კითხვა N999801 2 პასუხი ოთარაანთ ქვრივის დახასიათება მჭირდება და დამეხმარეთ რაა