გამოცანა გამოცანა

გამოცანა გამოცანა

კითხვა N999811 0 პასუხი 40 % ბამბისგან შედგება,60 % -დან სელისგან. ის არის მწვანე. მისი მცირედი ერთეულია 1 და უდიდესი 10,000 რომლის ექზემპლიარი მხოლოდ ერთია და ისიც მუზეუმში ინახება