გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ ოთარაანთ ქვრივის ანალიზი

გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ ოთარაანთ ქვრივის ანალიზი

კითხვა N999821 1 პასუხი გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ ოთარაანთ ქვრივის ანალიზი