_)(_)(_)(_)(_)(_

_)(_)(_)(_)(_)(_

კითხვა N999840 22 პასუხი აუ კარგი მუსიკები მინდა არაქვს მნუშვნელობა ვისთვის კარგი ლიჟბი თქვენთვის იყოს კარგი და ჩაყარეთ