ბიოლოგია ჰელპპპპ

ბიოლოგია ჰელპპპპ

კითხვა N999841 1 პასუხი შენი აზრით,ორკესტრანტებს შორის რომლებს უნდა ჰქონდეთ ფილტვის სასიცოცხლო ტევადობის მაღალი მაჩვენებელი?