ქიმიაა ვინც იცით

ქიმიაა ვინც იცით

კითხვა N999871 0 პასუხი მჟანგავი ნახშირწყალი რომელია? გლუკოზას ურთიერთქმედება კარბონმჟავებთან რომელი რეაქციით ჩაიწერება?