თსუ თსუ თსუ

თსუ თსუ თსუ

კითხვა N999894 7 პასუხი მაინტერესებს გაცვლით პროგრამებში როცა იღებს სტუდენტი მონაწილეობას და იქ გადის კონკრეტულ საგნებს,განსაზღვრულია რა რაოდენებოს საგნები უნდა აიღოს სტუდენტმა?და კიდევ,მანდ მიღებული შეფასებები აისახება ჩემს GPA-ზე? იქ ხომ სხვა შეფასების სისტემაა და აქ კიდევ სხვა,,,