"აქ ყოველთვის არის ვიღაც"ო

"აქ ყოველთვის არის ვიღაც"ო

კითხვა N999911 16 პასუხი Dges chemi dabadebis dge iyo romelsac arasdros ar vanichebdi rame upiratesobas.magram gamochnda adamiani romelmac es dge zgaprul dged(gamed)gadamiqcia.yvelaze siuprizebit agsavse dabadebisgame mkonda.dges ki moulodnelad damtova,rocachemi zgapruli dabadebisgame dabadebisdged unda eqcia marto damtova,icoda rom mchirdeboda magram mainc wavida. Misi wasvlis mere arcerti wami ar vyopilvar gulwrfeli, ragac unicho klouns vgavdi ,daclili,yalbi emociebit savse.me me ar viyavi. Yvela wutssda wams vgrdznobdi rom maklda magram mainc vagrdzelebdi ''klounobas'' Ver vitan siyabes,ver vitan vakdebulebebs ,ver vitan chems dabadebisdges. P.S es ise chetvsi samaxsovrod