გენეტიკური ამოცანა

გენეტიკური ამოცანა

კითხვა N999913 0 პასუხი ვაჟს 1 ჯგუფის სისხლი აქვს მის დას კი 4.. როგორი სისხლის ჯგუფი ექნებათ მათ მშობლებს?