დამეხმარეთ!!!

დამეხმარეთ!!!

კითხვა N999932 0 პასუხი რა საგნები არის საჭირო მენეჯერის ფაკულტეტზე ჩასაბარებლად?