კონსტანტინე გამსახურდია - დიდი იოსები / კითხვები

კონსტანტინე გამსახურდია - დიდი იოსები / კითხვები

კითხვა N999952 0 პასუხი რით ირჩენს იგი თავს? (დიდი იოსები) რატომ აღმოჩნდა ქალაქში? რატომ შეარქვეს "დიდი იოსები"? როდის ხდება ტექსტში აღწერილი მოქმედება? რომელ ისტორიულ ფაქტს აღწერს ავტორი? რას ელოდებიან "ათასები"? ვინ იგულისხმება ამ "ათასებში"?