გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ თემა დედაშვილობა ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით

გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ თემა დედაშვილობა ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით

კითხვა N999958 1 პასუხი გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ თემა დედაშვილობა ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით