გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ თემა დედაშვილობა ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით

გთხოვთ დამეხმარეთ რა დამიწერეთ თემა დედაშვილობა ოთარაანთ ქვრივის მიხედვით

კითხვა N999964 0 პასუხი გთხოვთ ვინც იცით დამეხმარეთ